Mohd Majdi Abd Hamid  
Orang ramai melihat keadaan peragut yang berjaya ditahan.